Skip to product information
1 of 7

Sari Ojalehto

GALADRIEL (FI, EN, SE)

Regular price 10,00 EUR
Regular price Sale price 10,00 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Language
Product type

 

GALADRIEL IN ENGLISH

Galadriel, the charmingly beautiful elf and the royal Elf of Noldor, was the source of inspiration for me when I started to design this square. The Galadriel square will be the first one in the “Elves” series — a series of my designs inspired by J.R.R. Tolkien’s fantasy novels. Enjoy the crocheting!

Read separate info (PDF)

Choose shippable print or downloadable PDF
The PDF file can be download and save it immediately after payment and you will also receive a download link for the instruction via email (or text message, but email is more recommended).

 

INSTRUCTION INCLUDES

 • General blanket and material info
 • Galadriel –square photo tutorial
 • Half square triangle instruction
 • Joining – written pattern with graphs
 • Border – written pattern with graphs

 

GALADRIEL BLANKET

 • length appr. 160 cm,
 • width 115 cm from peak to peak or 90 cm at the narrowest point
 • weight appr. 1500 g

The model blanket consists of

 • 16 flower squares in different shades of red
 • 8 flower squares in different shades of blue and
 • 8 flower squares in different shades of purple,

a total of 32 flower squares plus 6 half square triangles, joining, border, and decorative tassels. 

TOOLS

Crochet hooks: Clover Armour 3.5 mm for the squares and 3.0 mm for joining or according to your crocheting to achieve the gauge. With a different gauge, you will also need more or less yarn than estimated.


Needle for waving in the yarn ends. Blocking boards and stainless steel needles for blocking the finished blanket. 


MATERIALS

Schachenmayr Merino extrafine 120 yarn in 50 gr yarn balls:

 • 2 x tearose (136)
 • 2 x kardinal (140)
 • 1 x mint (167)
 • 1 x capri (168)
 • 1 x wisteria (145)
 • 1 x violet (147)
 • 4 x green (174)
 • 21 x gray (198)

There is not much extra yarn in the total amount of the yarn. Please pay attention to the gauge, not only in the beginning but also along with the project, to make sure you will not run out of yarn. I have also noticed that the blanket is quite heavy. If you crochet fewer stitches per cm than the gauge, there is a risk that the blanket will stretch and lose its shape.


You have the option to resize the blanket by making more or less squares or by rotating the squares by 45 degrees. Please note, that all changes may have an effect on the square and yarn amounts.

 

SUPPORT

You might want to join to Arteeni Facebook group for support and the source of inspiration: https://www.facebook.com/groups/arteeni/

 

***

 

GALADRIEL I SVENSKA

Galadriel, den charmerande och vackra älvan och den kungliga Älvan av Noldor, var min inspiration i inledningen av designen av denna ruta. Rutan Galadriel kommer att bli den första i serien ”Elves” (Älvor) — en serie av egna designer som inspirerats av J.R.R. Tolkien’s fantasiromaner. Njut av virkningen! 

Läs separat info (PDF)

 

Välj mönstret som en papperskopia att maila eller en pdf för att ladda nerär
PDF-fil kan ladda ner och spara den omedelbart efter betalningen och du kommer också att få en nedladdningslänk för mönstret via e-post (eller textmeddelande, men e-post rekommenderas mer). 

 

INSTRUKTIONEN INNEHÅLLER

 • Allmän information om filten och materialet till den
 • Galadriel – bildbeskrivning till rutorna
 • Instruktion till de halva rutorna
 • Ihopsättning – skrivet mönster med diagram
 • Kant – skrivet mönster med diagram  

 

GALADRIEL FILT

 • ungefärlig längd 160 cm,
 • bredd 115 cm från spets till spets eller 90 cm på den smalaste delen
 • ungefärlig vikt 1500 g

Modellfilten består av 

 • 16 blomrutor i olika röda nyanser
 • 8 blomrutor i olika blå nyanser och
 • 8 blomrutor i olika lila nyanser, 

Totalt 32 blomrutor plus 6 halva rutor, ihopsättning, kant och dekorativa tofsar. 

 

VERKTYG

Virknålar: Clover Amour 3,5 mm till rutorna och 3,0 mm till ihopsättningen eller virknålar som passar till din virkning för att få rätt virkfasthet. Med en annan virkfasthet kommer du att behöva mer eller mindre garn än det som beräknats. 
Nål för att fästa trådändar. Blockningsmattor och rostfria metallnålar för att blocka den färdiga filten.


MATERIAL

Schachenmayr Merino extrafine 120 garn i 50 gr garnnystan:

 • 2 x tearose (136)
 • 2 x kardinal (140)
 • 1 x mint (167)
 • 1 x capri (168)
 • 1 x wisteria (145)
 • 1 x violet (147)
 • 4 x grön (174)
 • 21 x grå (198)

Det är inte räknat med mycket extragarn i totala mängden garn. Var därför uppmärksam på virkfastheten, inte bara i början utan genom hela arbetet, så att du är säker på att du inte blir utan garn. Jag har även noterat att filten blir ganska tung. Om du virkar färre maskor per cm än virkfastheten så finns en risk att filten sträcker sig och förlorar sin form.


Du har möjligheten att ändra storleken på filten genom att göra fler eller färre rutor eller genom att rotera rutorna 45 grader. Men notera att eventuella ändringar kan påverka rutantal och garnåtgång.

 

HJÄLP

Du kanske vill gå med i Arteeni Facebook-gruppen för support och inspirationskälla: https://www.facebook.com/groups/arteeni/

The Delivery of the Instructions

Choose a postable print or PDF to upload

You can download and save the PDF immediately after payment. You will also receive a download link via email.

The printed instructions to be sent also include a PDF, the download link will be provided with a delay when the order is processed in Arteen's online store.

If there are later updates to the help you ordered, you'll automatically receive a new PDF download link via email.

Delivery of other producs

Shipping costs for products shipped by mail can be found in your order summary prior to the payment transaction.

Support

The support and inspiration can be found on Arteeni's Facebook group: https: // From the www.facebook.com/groups/arteeni/

On the Contact page, you can send a message using the contact form.

You can also send an email directly to info (at) arteeni (dot) fi